Menu

Interim Management

Duim Interim Management is gespecialiseerd in interim management op het snijvlak van ICT en bedrijfsvoering. Denk daarbij aan interim ICT-directie, managen van grote(re) afdelingen op het gebied van ICT-exploitatie en Project- en Portfolio Management.

We verbeteren dienstverlening en bedrijfsvoering en trekken projecten vlot. Transparantie en voorspelbaarheid nemen toe. We verbeteren de onderlinge communicatie. En uiteraard verzorgen we adequate  rapportage.

Na een snelle, maar gedegen analyse presenteren wij een verbeterplan. Geen dik en theoretisch rapport, maar een heldere en pragmatische aanpak. We pakken verbeteringen doelgericht en op een motiverende manier met en door de organisatie aan. Daarbij zorgen organisatorische borging, waar nodig vastlegging van afspraken en processen en opleiding en coaching voor een blijvend resultaat.

Door de energieke en voortvarende aanpak komt er een aanstekelijke energie in uw organisatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Interim Management

Het loopt niet zoals u wilt. Resultaten blijven uit, de organisatie is niet in control, gewenste veranderingen blijven uit, er wordt niet doorgepakt. Tijd om een tijdelijke, resultaatgerichte, no-nonsense manager in de hand te nemen.

Interim Management

Project Management

U wilt Project Management op een hoger plan tillen in uw organisatie. U wilt veranderingen in uw organisatie doorvoeren op een projectmatige manier. U wilt (delen van) uw ICT uitbesteden. Allemaal redenen om ons in te schakelen.

Project Management

Management Counseling

Soms is er het gevoel er alleen voor te staan. Dan is het goed iemand te hebben om mee te klankborden. Iemand die op basis van jarenlange ervaring, inlevingsvermogen en persoonlijke klik kan helpen met zakelijke en persoonlijke dilemma’s.

Management Counseling